Ben, Sen, Biz ve Onlar…

Ben, sadece ben, sessizlik ve onun getirdiği büyülü düşünceler…

Eski Menü
Bir Sayfa Seçin

ne bir beyit kaldı O’ndan geriye, ne bir mısra
verdiğini geri almıştı yehova
kalmamıştı güzel bir kelime O’nun için edebiyatta.
tanrı değil ben sarılmalıydım O’na
çünkü tanrı yaratsa da tapamazdı O’na…
kulu olabilirdim cehennemde yanma pahasına…
ve ücra köşelerdeki kimselerin kimsesi olurdu O,
bakılmayan dilencilerin suratlarında…
bir tek O yazılabilirdi büyük harflerle
çünkü eğer bir hiyerarşi varsa aşkta
yönetmek için kimsesizliğimizi; geçmeliydi başa.
ve bir cennet varsa bir kadının ayaklarında
o kadın, O olmalıydı ki zaten yoktu işi,
ne uhrevi hayatta ne de fenâfillahlı bir allahta…
derde deva olmak kolaydı, O ise devaydı bütün dermanlara
ve cennet secde ettiğinden oradaydı; O’nun ayaklarının altında…
dile bile kolay değildi, yazık değil mi meddahlara?
O’ndan sonra göz görmez, ne başka bir nisa
ne de kendinden öncekileri unutturan VII. kleopatra.(*)
oturur O’nun gölgesinde, der ki hüma ; (**)
“Sen’den sonra ne yardır ana
ne de diyardır Sen yokken zevra…” (***)
lâkin O gülmezdi bile fani iltifatlara
umursamazdı hortlasa da tekrar mukaddes müdafaa,(****)
hümeyni de ölebilirdi onun uğruna, saddam da…
öylesine muazzamdı ki; alışmıştı yalnızlığa,
sanki muhtaçtı ona freyr ve freyja . (*****)
ne gelir ne de giderdi bir daha bu dünyaya
bir yerlerde olması bile huzur verirdi kâinata
bir ilhamdı bütün güzel aşk masallarına
ve bir masaldı, bütün güzel âşıklara…
şemse nasıl göründüyse fani haliyle kimya
ve nasıl şaşırdıysa mevlâna hulûl olan kimyaya(******)
hulûl oldu öyle aşkla ve öyle şaşkınlıkla
ve kendi için çaldı O’nu bizden hüda
bizi o öfkeyle kafir yapma pahasına…

9392bf73bcde2abe09b667329a7a6115
Görsel bilgisi; Kime âittir bir fikrim yok, bilenler lütfen aydınlatsın. Eser’e saygısızlık etmeyelim

Açıklama; Genelde bu denli çok dip not düşmezdim ve açıklama yapmayı da pek sevmem  lakin benle iletişime geçen okuyucularım, böylesinin daha verimli olacağı konusunda diretti, siz de her konuda fikirlerinizi iletebilirsiniz, sevgiyle saygıyla efendim;

(*)  7. Kleopatra olmasına karşın, “Kleopatra “ olarak anılacak, kendinden önceki altı kişiyi unutturacak kadar güzel ve zeki bir kadın olduğu rivayetler arasındadır.

(**) Hüma kuşu İran Mitolojisi’nde Anka kuşu türü bir kuştur. Söylentiye göre; eğer o uçarken gölgesi bir insana denk gelirse o adam çok varlıklı ve mutlu olur

(***) Zevra; Bağdat’ın ve Dicle’nin bir diğer adı

(****)İran-Irak Savaşı’nın bir diğer adıdır. Saddam Irak’ı bu savaş sonucunda borcunu ödeyemeyip yanlış kararlarla bu günkü haline gelmiştir.

(*****) Freyr ve Freyja, Vanir’deki üç tanrı(tanrıça)lardan ikisiydi. Kardeşlerdir. Freyr erkeklik tanrısı, Freyja ise bereket, sağlık, aşk, güzellik, sihir, kehanet, savaş, çarpışma ve ölüm tanrıçasıdır.  Vanir’in son tanrısı babaları olan Njord’dur.

(******) Kimya Hanım, Hz. Şems-i Tebrizi’nin kaybolan eşidir. Bir gün şöyle bir olay yaşanmıştır;

Hz. Şems-i Tebrizi’nin Kimya adında bir karısı vardı. Bir gün Hz. Şems’e kızıp Meram bağları tarafına gitti. Hz. Mevlâna medresenin kadınlarına işaretle “Haydi gidin Kimya Hatun’u buraya getirin, Şemseddin’in gönlü ona çok bağlıdır. “ buyurdu.  Bunun üzerine kadınlardan bir grup onu aramaya başladıkları sırada Hz. Mevlâna, Hz. Şems’in yanına girdi. Hz. Şems şahane bir çadırda oturmuş, Kimya Hatun’la konuşup oynaşıyor ve Kimya Hatun da giydiği elbiselerle orada oturuyordu. Hz. Mevlâna bunu görünce hayrette kaldı. Onu aramaya hazırlanan dostların eşleri de henüz gitmemişlerdi. Hz. Mevlâna dışarı çıktı. Bu tatlı çiftin oynaşmalarına mani olmamak için medresede aşağı yukarı dolaştı. Sonra Hz. Şems; “ İçeri gel” diye seslendi. Hz. Mevlana içeri girdiği vakit Hz. Şems’ten başkasını görmedi. Bunun sırrını sordu ve “Kimya nereye gitti?” dedi, Hz. Mevlana. Hz. Şems “Yüce Tanrı beni o kadar sever ki istediğim şekilde yanıma gelir, şu anda da Kimya şeklinde geldi.” buyurdu.

Angelus

Angelus

Mühim biri değil...

Tüm Yazıları >>>
Angelus

Latest posts by Angelus (see all)