Bir Sayfa Seçin

Oleg Deneyi

Bilincin egemenliği ve raslantısal savunma değişimi teorisi için yapılan çalışmaların ışığında raslantının olası parametreleri çözümlenerek(kelan yılıyla 836 da sverna yüksek teknoloji enstitüsü sonradan oleg deneyi kapsamına eklenen eşhiva kersatın teorisi için oluşturulan çalışmayı kabul edip 896 yılında ilk sonuca ulaşmıştır)ilk bilinç ayırma sonucuna ulaşıldı bilinç ayırma basit haliyle üstün bir savunma mekanizmasıdır bilim kadını eşiva kersat tarafından kelan yılına göre 332 de şiir şeklinde yazılmış bilincin egemenliği teorisinin önemli bir parçasıdır teoriye göre bilinçli varlık üst beyin faliyeti döneminde bilincin kendini korumak için oluşturduğu sonra bilinci yeniden şekillendirmeyle birincil bilinci yok ederek varlığın yaşamını biyolojik olarak dengeleyicek şekilde uzatması için gerçeğe dönüşmüş bir ilizyon yaratarak yaşamın fiziksel sınırına kadar koruması için oluşturduğu ki birincil bilinç 22.6 piraj zamansal aralığında kendini ayırarak bağımsız enerji konumuna geçer.
Bu bilincin rotasız bir yolda enerjiye dönüşüp sistemsel bir yolculuğa çıkmasıdır yükseliş olarakta geçer.bilinç ayırma varlık blincinin bunu farketmesi ve küçük bir parçasıyla yeni bir tasarım yapmasıdır gözlemcinin geçirdiği hayat rota çizilmesi için bir oyalamadan ibarettir bilinç bu konumda fazla ileri düzeyde ve rotasız olduğundan evrimin devam edip yeniden birincil bilinç konumuna ulaşıp birincil bilinçle birleşene kadar varlığın ve bilincinin farketmeden geçirmesi gereken zamanı geçirmesi için oluşturulmuştur buna göre hayat bir oyalamadan kendi bilinçlerimiz tarafından yaratılan bir oyalamadan ibarettir yaşanacak hayatın blinci beklemek eski değişle ölümü beklemenin tamamen bir ilizyon olduğu teorisidir yükseliş için rota eklentisi,pasif hazırlanma durumu.Oleg deneyi pekiştirecektir

İki bin yıl sonra…

2837 kelan yılı

oleg deneyi birinci aşaması için gereken teknoloji seviyesine ulaşılmıştır. oleg birincil bilinçli olan ilk kişi yani bizim fiziksel hayat tasarımızı yaratan birincil bilincin ilk halidir oleg 2.bilince geçip üreyerek başka bireylere aktarımda bulunmuş evrim devam ederek kelana kadar gelmiştir birincil bilinci kendi fiziksel konumumuzda ulaşamadığımızdan bilim adamları yolun etrafından da dolaşmak diye nitelendireceğimiz şeyi soyumuzun başlangıcını yeniden yaratmak için çalışmalara başlamıştır bu şekilde veriler sayesinde büyük sonuçlar elde edileceği düşünülmüştür. verileri değerlendirmek için 3 ayrı aynı raslantı olarak değerlendirilebilecek kadar çok sayıdaki etken bir arada tutulan sistem ve 1 sağlama grubu oluşturularak deneye başlanmıştır deney tüm teknoloji ve yeni gelişmeler eklenerek(deneyin mekanizması “oleg deneyi:kavramsal döngüsellik” kitabında açıklanmıştır) yaklaşık 2.2bin kelan yılı sonunda deney inanılmaz başarı sağlamıştır oleg olarak nitelendirilen varlık gözlemlendiği şekilde 1.gezegende kendi kafasına bir taşla vurup kendini yok etmiştir 2. gezegende oleg yüksekten düşene kadar koşmuştur 3.gezegende oleg kendi boynunu kırmıştır
sağlama için kullanılan gezegen yerine kelan tarihi seçilmiştir sağlama gezegeni hakkında pek bilgi olmasa da birkaç hatalı parametre yüzünden “basit şerefsiz piç hayvan” olarak(kelanca:homo sarpis) bozulan varlıklar orda bırakılmıştır…belki devam edecek

Şüphe Tanrısı
Latest posts by Şüphe Tanrısı (see all)